Objednejte se prosím předem: 476 709 450, 732 867 020

 

Ceník

Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu od 1.2. 2024

V souladu s vyhláškou MZ č. 467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

#PoložkaCena
1.Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění    500 Kč
2.Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu již se nevystavuje 0 Kč
3.Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost200 Kč
4.Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu300 Kč
5.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta (zdravotní způsobilost apod.) - rok100 Kč
6.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta (zdravotní způsobilost apod.) - 2 roky200 Kč
7.Přihláška na SŠ, SOU a VŠ (posudek na 1 přihlášku)100 Kč
8.Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy100 Kč
9.Vypsání "Zprávy ošetřujícího lékaře" na formulář "Oznámení úrazu" nebo výpočet bolestného200 Kč
10.Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost200 Kč
11.Nástupní a výstupní prohlídka500 Kč
12.Prohlídka před interrupcí500 Kč
13.Očkování nad rámec povinného očkování100 Kč
14.EKG300 Kč
15.Vystavení duplikátu "Zdravotní a očkovací průkaz"400 Kč
16.Zdravotní omluvenka, duplikát tiskopisu OČR, PN100 Kč
17.Pořízení kopie zdravotní dokumentace, 1 strana A55 Kč
18Pořízení kopie zdravotní dokumentace, 1 strana A45 Kč
19.Výpis z dokumentace pro závodního lékaře, pro pracovního lékaře200 Kč

 

Prosím nálezy, lékařské zprávy z odborných vyšetření směřujte k rukám Vašeho praktického lékaře (úsměvná grafika), ev. budou požadovány úhrady za kopírování, viz ceník služeb.