Objednejte se prosím předem: 476 709 450, 732 867 020

 

Ceník

Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu od 1. 9. 2018

V souladu s vyhláškou MZ č. 467/1992 jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

#PoložkaCena
1.Lékařské vyšetření pro řidičské oprávnění    400 Kč
2.Lékařské vyšetření pro držitele potravinářského průkazu400 Kč
3.Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost200 Kč
4.Lékařské vyšetření pro držitele sportovního průkazu300 Kč
5.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta (zdravotní způsobilost apod.) - rok100 Kč
6.Posudek o zdravotním stavu na základě předchozí JPP a dokumentace pacienta (zdravotní způsobilost apod.) - 2 roky200 Kč
7.Přihláška na SŠ, SOU a VŠ (posudek na 1 přihlášku)100 Kč
8.Vyplnění formuláře při nástupu do jeslí a mateřské školy100 Kč
9.Vypsání "Zprávy ošetřujícího lékaře" na formulář "Oznámení úrazu" nebo výpočet bolestného200 Kč
10.Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení a pro potřeby soudu na vlastní žádost200 Kč
11.Nástupní a výstupní prohlídka400 Kč
12.Prohlídka před interrupcí400 Kč
13.Očkování nad rámec povinného očkování100 Kč
14.EKG200 Kč
15.Vystavení duplikátu "Zdravotní a očkovací průkaz"300 Kč
16.Zdravotní omluvenka, duplikát tiskopisu OČR, PN50 Kč
17.Pořízení kopie zdravotní dokumentace, 1 strana A53 Kč
18Pořízení kopie zdravotní dokumentace, 1 strana A45 Kč
19.Výpis z dokumentace pro závodního lékaře, pro pracovního lékaře200 Kč

 

Prosím nálezy, lékařské zprávy z odborných vyšetření směřujte k rukám Vašeho praktického lékaře (úsměvná grafika), ev. budou požadovány úhrady za kopírování, viz ceník služeb.